KVKK AÇIK RIZA METNİ

Kişisel verilerin işlenme amaçları şu şekildedir; İlgili kişiye etkin, güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmetinin verilmesini sağlamak. Yasal mevzuatların gereğini ifa etmek. Doktor hasta iletişimini sağlamak. Kimlik ve hastalık teyit süreçlerini yönetmek. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin ifasını sağlamak. Randevu süreçlerinin teyidi ve zamanlarını ayarlamak. Muayenehane iç işleyişinin etkin … KVKK AÇIK RIZA METNİ okumayı sürdür